Om Karlskrona

Stortorget

I Blekinge finner man örlogsstaden Karlskrona. Kommunen har mer än sextiotusen invånare och är utnämnd till en så kallad världsarvsstad av FN-organisationen UNESCO. Att Karlskrona finns med på listan över världsarv sedan 1998 beror främst på planeringen av staden, det finns ingen annan idag ännu existerande örlogsstad som är så pass välbevarad som Karlskrona.

Det finns många världsarvsobjekt att hänföras av i staden; Drottningskärs Kastell som är ett riktigt försvarsalster från den svenska stormaktstiden, det gamla örlogsvarvet som bland annat kan visa upp en av världens äldsta torrdockor, Kungsholms Fort som än idag är en del av den svenska försvarsmakten samt den vackra Trefaldighetskyrkan som rymmer ett besökscentrum för världsarvet.

Karlskrona är en stad som består av mer än ettusensexhundra öar, kobbar och skär. Många lockas till att besöka Karlskrona sommartid då man kan njuta av stadens många bad- och campingplatser, vandringsleder, skärgårdsöar och parker.

Ön Trossö utgör stadens centrum och här kan man förutom shopping och restaurangbesök även besöka de båda kyrkorna Fredrikskyrkan och Trefaldighetskyrkan som även kallas för Tyska kyrkan, Rådhuset samt Vattenborgen som är ett av de första svenska vattentornen. Söder om Stortorget på Trossö finner man Hoglands park, Karlskronas stadspark som är berikad med både lekpark, café, scen och uteservering. Karlskronas Marinmuseum lockar många besökare, cirka tvåhundratusen varje år.